Blog
www.pilotgarage.com

2. EL ARAÇ KORUMA PAKETİ 1AY 1000KM

2. EL ARAÇ KORUMA PAKETİ 1AY 1000KM

 

HİZMETLER TEMİNATLAR
ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ
2. El Araç Koruma HizmetiTabloda Bulunan Teminatlar
Arıza Anında Aracın Çekilmesi HizmetiTeminat Süresi İçerisinde / 500₺
Aracın Kullanılamayışı nedeniyle konaklama150₺ / Gece
Max. 2 Gece
Daimi İkametgah'a geri dönüş veya yolculuğa devamSınırsız
onarılan aracın alınması için seyahatSınırsız

 

Notlar:

A. 2. El Araç Koruma Hizmeti

Arızanın yaratabileceği hasarın daha da ağırlaşmasını önlemek için (belirtileri ne olursa olsun) aracınızı derhal durdurarak, 2. El Araç Koruma Hizmeti Müşteri Hizmetleri hattı üzerinden ile 7 gün / 24 saat irtibat kurabilirsiniz.

TANIMLAR

Bu hizmette geçen aşağıdaki terimler, aşağıda verilen anlamlarda kullanılmıştır:

Hizmet Anlaşması: 2. El Araç Koruma ve onunla hizmet anlaşması akdeden müşteri tarafından karşılıklı olarak üstlenilen edimleri düzenleyen belgedir.

Aşağıdaki belgeler hizmet anlaşmasının ayrılmaz birer parçasıdır:

2. El Araç Koruma Genel İşlem Şartları, varsa Özel Şartlar ve Hizmet Anlaşmasını tamamlamak veya değiştirmek için düzenlenen ekler.

Anlaşmalı Servis: 2. El Araç Koruma ile Anlaşmalı Servis Sözleşmesi imzalayan tüm Anlaşmalı Servisleri ifade eder.

Spesifik Hüküm ve Şartlar: Bu hizmet kapsamındaki her aracın spesifik bilgilerini ve verilen koruma paketi içeriği, teminatın yürürlüğe giriş ve bitiş tarihlerini içeren belgedir.

2. El Araç Koruma Paketi Sahibi: Hizmet kapsamındaki 2. El Araç Koruma programına Hizmet Alan Şirket tarafından dahil edilmiş satın aldığı aracın yasal sahibi olan özel veya tüzel kişidir.

2. El Araç Koruma Paketi Programı: Bu hizmet kapsamında teminatları belirtilmiş, 2. El Araç Koruma paketi sahibi tarafından aşağıdaki süre ve limitlere bağlı olarak ücreti ödenmiş 2. El Araç Koruma paketi programını ifade eder.

Araç Kullanıcısı: 2. El Araç Koruma Paketi sahibi olsun veya olmasın, aracı kullanan, aracın arızası için servis istasyonuna getiren, 2. El Araç Koruma paketi alıcısı tarafından yetkilendirilmiş kişidir.

Daimî İkametgâh: Hizmet kapsamındaki 2. El Araç Koruma paketi sahibinin genelde ikamet ettiği ve Genel İşlem Şartları’nda aksi açık olarak belirtilmedikçe, Türkiye’de olması gereken yerdir. Daimî İkametgah aynı zamanda hizmet kapsamındaki aracın genelde bulunduğu ve nakil söz konusu ise aracın nakledileceği yer olacaktır.

Teminat Ülkesi: Bu hizmetin öngördüğü teminatın geçerli olduğu ülkedir. Bu ülke, aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Limit: Hizmetin Genel İşlem Şartlarında yazılı olan ve beher teminat tahtında verilecek hizmetlerin üst sınırını para olarak veya sair surette belirleyen miktardır. Aksi açık olarak belirtilmedikçe, parasal limitler TL cinsinden ifade edilir. Başka bir para birimi üzerinde açıkça mutabakata varılmadıkça, ödeme TL cinsinden yapılacaktır.

Hizmet Kapsamındaki Araç: Aşağıdaki gereklerden her birini yerine getiren bütün araçlar bu hizmet kapsamında teminat altına alınmış olacaktır. Söz konusu gereklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi, teminatı hükümsüz kılacaktır. Araçlar;

Türkiye’de tescil edilmiş olacak.

TSE Belgeli Ekspertiz firması tarafından mekanik ekspertizi yapılan aracın kilometresi ile aracın noter satışının gerçekleştiği andaki kilometresinin aynı olması gerekmektedir. Ekspertiz raporu esnasında alınan kilometre ile aracın noter satış esnasındaki kilometresinin aynı olmaması durumunda hizmet kapsam dışıdır. Bu durum sadece ekspertiz yapılan bölge ve noter satışının yapıldığı bölgenin aynı bölgede olmaması durumunda maksimum 20km’ye kadar opsiyon tanınabilecektir.

Teminatın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve binekse aracın ilk tescilinin 8. Yıldönümünden önceki bir yaşta olacak.

Binek ve Hafif Ticari olacak (maksimum 3500 kg)

Eksiksiz evrak ile bildirilen ve koruma altına alınan parçalarda hasar olmadığı yönünde rapor paylaşılmış araçlar.

Yakıt olarak sadece benzin veya motorin kullanılan içten yanmalı motora sahip olacaktır. Aşağıdaki araç tipleri bu hizmet kapsamına alınamaz:

Şoförlü veya şoförsüz olarak kiralanan araçlar (kiralık araçlar, taksiler)

Karavanlar ve profesyonel mesleki bağlamda kullanılan araçlar (taksiler, ambulanslar, okul servisleri, işçi servisleri, UBER, vb.) veya kiralık (Avis, Hertz, gibi)

Kamusal hizmetler için kullanılan araçlar (ambulans, polis aracı, sürücü kursları, cenaze arabaları, teslimat araçları vb.)

Seyrek de olsa, amatör veya profesyonel spor müsabakaları veya yarışmacıların antrenmanı için kullanılan araçlar Aşağıdaki marka veya modeldeki araçlar kapsam dışı olacaktır:

Yılda 300’den az araçtan oluşan bir seriye ait olan veya satışına en az on yıl önce son verilmiş olan araçlar

Aracın satıldığı aya ait, Avrupa Topluluğu Ülkeleri’nde kabul edilmiş rehberde (Gavram-Eurotax, Einsa gibi) yer almayan araçlar

İki zamanlı, elektrikli veya diğer geleneksel tipte olmayan motorları olan araçlar

Fabrikadan çıktıktan sonra, sürüş, süspansiyon veya transmisyon sistemleri modifiye edilen veya yenilenmiş olan araçlar

Alfa Romeo - Audi - BMW - Chevrolet - Citroen - Dacia - DS - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Jaguar - Jeep - Kia - Land Rover - Lexus - Mazda - Mercedes Benz - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Seat - Skoda - Smart - Ssangyong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volkswagen – Volvo markaları dışında kalan araç marka ve modelleri kapsam dışıdır.

Üreticinin orijinal üretimi haricinde her türlü modifiyeye sahip araçlar

Hizmet alımından önce veya sonra kilometre saati manipüle edilen araçlar

Üreticinin orijinal üretimi haricinde her türlü modifiyeye sahip araçlar

Arıza: Teminat kapsamındaki bir parçanın, öngörülmeyen bir kırılma veya mekanik ya da elektriksel bir arıza nedeniyle (üreticinin spesifikasyonlarına göre) işlemez hale gelmesidir. Bu tanım, teminat altına alınan parçanın işleme performansında, parçanın yaşıyla veya kullanıldığı kilometreyle orantılı olarak meydana gelen tedrici azalmayı, kazaları veya dış etkileri kapsamaz. Aynı ortak sebepten kaynaklanan bütün arızalar, tek bir Arıza Talebi oluşturacaktır.

Bakım Planı: Hizmet süresi boyunca Distribütör garantisi içerisinde ve sonrasında periyodik bakımları yaptırılmış servis istasyonu tarafından yeterli teknik ve teknolojik imkanlar kullanılarak sözleşme kapsamındaki araçta yapılması gereken revizyonlar ve işler.

Yaş ve kilometre: Bu hizmette araç yaşına ve kilometresine yapılan atıflar, aracın teminat kapsamına alındığı tarihten bu yana olan yaşını veya kilometresini değil, aracın ilk tescil edildiği tarihten bu yana olan yaşını veya kilometresini ifade eder.

B. AMAÇ VE SAĞLANAN TEMİNATLAR

Hizmet kapsamındaki aracı, normal aşınma, yıpranma, kazalar veya diğer dış faktörler dışındaki durumlar nedeniyle hizmet süresi içinde meydana gelen ARIZALAR karşısında koruma altına almaktır. Hizmetin öngördüğü teminatlar her hal ve şartta, hizmet anlaşması ve eklerinde yer alan Hüküm ve Şartlar çerçevesinde, hizmet içeriğinde belirtilmiş olan hallerden kaynaklanan olaylar için geçerli olacaktır. Bu hizmette ancak hizmet kapsamındaki aracın üreticisinin verdiği koruma paketinin ve yapılan uzatma teminatının kapsamadığı durumlar için geçerli olacaktır.

Bu hizmet, araç üreticisinin veya ithalatçısının Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz, azaltmaz veya sınırlamaz.

2. El Araç Koruma, bu hizmette “Teminat Altına Alınan Parçalar” bölümünde tanımlanan parçaların, bu hizmetin yürürlükte olduğu süre içinde meydana gelen bir arızadan sonra hizmet kapsamındaki aracın doğru çalışmasını sağlamak için gereken şekilde onarılması veya onarım yapılamıyor ise değiştirilmesi giderlerini, “Teminata Dahil Hizmetler” bölümü hükümleri çerçevesinde karşılayacaktır. Aynı şekilde 2. El Araç Koruma hareketsiz bırakan Yol Yardım bölümünde tanımlanmış bir ARIZA meydana geldiğinde, “Yol Yardımı” bölümünde belirtilen şekilde, derhal yardım sağlamayı tahahhüt eder. Sağlanan teminatlardan yararlanmak için derhal arıza anında Müşteri Hizmetleri hattı aranarak araç hiçbir şekilde hareket ettirilmeden 2. El Araç Koruma’ den yardım istenerek aracın 2. El Araç Koruma Ekspertiz noktasına veya servise çekilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde Koruma Paketi kapsamından yararlanamayacaktır.

C. TEMİNAT ALTINA ALINAN PARÇALAR

1. 2. El Araç Koruma 2. El Otomobil Koruma Paketi Programı:

2. El Araç Koruma 2. El Otomobil Koruma Paketi aşağıda listelenmiş araçlara, ilgili kriterlere uygun olması şartı ile uygulanabilir:

AraçKriter
0 - 2000 cc En fazla 8 yaş ve 160.000 km'de

2. Parça Kapsamı:

Aşağıda listelenmiş olan parçalar mekanik arızalara karşı kapsam dahilindedir. Özellikle listeye alınmamış olan parçalar kapsam dahilinde değildir. Bu koruma paketi yalnızca hizmet süresi için belirtilen tarihler arasında, aşağıdaki tabloya uygun olarak geçerli olacaktır.

AraçKoruma Paketi Süresi
Beygir Gücü 300 HP'ye Kadar Araçlar 0 - 2000 cc Arası Araçlar1 Ay / 1.000 km (hangisi önce dolarsa)

MOTOR

DÜZ ŞANZIMAN

OTOMATİK ŞANZIMAN

CTX/ CVT/ POWERSHIFT/ DURASHIFT VE DİĞER OTOMATİK / YARI OTOMATK ŞANZIMANLAR

TORK KONVERTÖRÜ

ELEKTRİK SİSTEMİ

DİFERANSİYEL

TURBO (FABRİKADA ORİJİNAL MONTE)

HİZMETE DAHİL EDİLENLER

Bu kapsama aşağıdaki hizmetler dahildir:

 1.  Teşhis ve sökme de dahil, bir arızanın tespitine ilişkin işçilik giderleri (en fazla 2 saat). Eğer tespit edilen Arıza bu hizmet teminatına dahil değilse, ilgili giderler 2. El Araç Koruma tarafından karşılanmayacaktır. Koruma Paketi Sahibi bu husustaki kabulünü iş başlamadan önce yazılı olarak verecektir.
 2.  Arızalı parçaya ulaşmak için gerekli olması halinde parçaların sökülmesine ve yeniden monte edilmesine ilişkin işçilik giderleri.
 3. Arızalı parçanın sökülerek yerine yeni bir parçanın monte edilmesine ilişkin işçilik giderleri.
 4. Arızalı parçanın onarılmasına ilişkin işçilik giderleri.
 5. Arızalı parçalarla aynı teknik spesifikasyonlara sahip yeni yedek parçalar.
 6. Bu hizmet kapsamına dahil bir Arıza sebebiyle ziyan olmaları durumunda, yağların, filtrelerin ve sıvıların değiştirilmesi veya ilave edilmesi.

PARASAL SINIR

Bu hizmetin geçerlilik süresi içinde; 1 aylık 2. El Araç Koruma süresinde toplam hasar limiti en fazla KDV Dahil 5.000 TL maks. 1 kez olacaktır. Parça ile ilgili tamir edilebilir durumlarda tamir, tamir edilemeyecek durumlarda mekanik veya elektrik arıza ile ilgili parça ve işçilik ücreti için yıllık toplam hasar limiti KDV Dahil 5.000 TL’dir. Hasar bedelinin %70’i 2. El Araç Koruma tarafından karşılanır, %30’u 2. El Araç Koruma sahibi müşteri tarafından onarımı yapan servis istasyonuna ödenir. Hasar bedelinin %70’i her halukarda KDV Dahil 5.000TL’yi aşmayacaktır. Hasar limitinin KDV dahil 5.000TL altında olması durumunda yine %70’i 2. El Araç Koruma tarafından, %30’u hizmetten yararlanacak müşteri tarafından karşılanacaktır. Hizmetten yararlanacak müşterinin her iki hasar limiti durumunda da %30 hasar bedelini ödememesi durumunda hizmet kapsam dışı olacaktır.

2. El Araç Koruma Paketi Sahibinin aynı anda birden fazla parçanın arızalanması ve değişime ait giderleri talep edilmesi halinde yalnızca 2. El Araç Koruma’in seçeceği bir parçanın tamiratı ya da değişimine ait giderlerin karşılanmasında hasar limiti maks. 1 kez/ toplam KDV dahil 5.000TL’ye kadar karşılanabilecektir. 2. El Araç Koruma Paketi hizmet vadesi aracın ekspertizinin yapıldığı tarihte başlar ve 1 ay süre ile sınırlıdır. Hizmet kullanım hakkı ancak Aracın noter satışı gerçekleştikten sonra doğacaktır.

Hizmetten yararlanacak müşterinin 2. El Araç Koruma Paketini kullanabilmesi için hizmet bildirim tarihinden itibaren 15 günlük muafiyet süresini doldurması gerekmektedir.

BAKIM PLANI

Distribütör garantisi içerisinde ve sonrasında periyodik bakımları yaptırılmış araçlar, Teminat süresi içinde, Sözleşme Kapsamındaki Araç, yeterli teknik ve teknolojik donanımı olan bir servis istasyonunda aşağıdaki işlemlerden geçirilecektir. İlgili ayrıntılı fatura, bir 2. El Araç Koruma paketi talebi söz konusu olduğunda ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

 1. Aracın üreticisinin verdiği garanti yürürlükte olduğu sürece ve her halükârda Hizmet Kapsamındaki Aracın ilk iki yılı içinde üreticinin programına ve talimatlarına uygun bakım.
 2. Üretici tarafından belirlenen kilometrede veya eğer üreticinin garantisi sona ermişse, üretici tarafındanbelirlenen kilometreye henüz ulaşılmadığında yılda bir kez yağ değişimi.
 3. Üreticinin belirttiği periyotlarda yağın, suyun, fren hidroliğinin, direksiyon hidroliğinin, filtrelerin bakım ve/veya değişim gerektiren diğer parçaların (triger kayış/zincir, baskı balata vb. parçaların kontrol edilmesi/değiştirilmesi veya ilave edilmesi.

Muayene ve Bakım, aracın satış tarihi veya bir önceki Muayene veya Bakımın tarihi itibariyle yeni Muayene ve Bakım zamanının geldiği tarihten önceki veya sonraki 1 ay veya 1000 km içinde yapılacaktır.

ANA TEMİNATIN İSTİSNALARI

Aşağıdaki parçalar, durumlar, işlemler ve Arıza sebepleri bu hizmette açıkça istisna tutulmuş olup, bunlar dolayısıyla 2. El Araç Koruma’in hiçbir sorumluluğu veya edim yükümlülüğü olmayacaktır:

 1. Aracın normal kullanımı nedeniyle meydana gelen aşınma ve yıpranma sonucu örneğin kayışlar, egzos, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar vb. parçaların değiştirilmesi, onarımı veya ayarlanması.
 2. Araç üreticisi tarafından kabul edilen imalat veya montaj kusurları nedeniyle parçaların değiştirilmesi, onarılması veya ayarlanması. (Geri Çağırma Kampanyaları vb.)
 3. Bir Arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya ziyan olmadıkça, enjektörler, balatalar, kayışlar bujiler, katalitik konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve diğer katkı maddeleri.
 4. Kaporta işleri, süslemeler, halı, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması.
 5. Elektronik parçalar ve komponentler ve ilgili araç tipi için yukarıdaki “TEMİNAT ALTINDAKİ PARÇALAR” bölümünde açıkça belirtilmeyen diğer parçalar.
 6. Bir Arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya ziyan olmadıkça, koltuk aksesuarlarının temizlenmesi ve onarılması dahil olmak üzere kaportanın ve kabinin normal bakımı için yapılan masraflar.
 7. Parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın, düzenli önleyici işlemler, kontroller ve ayarlamalar.
 8. İkaz lambaları sistem arızası gösterdiği halde aracı kullanmaya devam etmenin veya bilerek veya bilmeyerek uygun olmayan ya da kalitesiz yağların veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar.
 9. Hatalı kullanım, kaza, hırsızlık, hırsızlık girişimi, yangın, infilak, vandallık veya doğal afetler nedeniyle ya da bu hitmet kapsamına girmeyen parçaların sebep olduğu bir Arıza neticesinde bozulan elemanlar.
 10. Aracın ihmal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının (aşırı yükleme, yarış, yarış antrenmanı vb.) veya aracın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar.
 11. Bakım işlemlerinin Muayene ve Bakım planına uygun olarak yapılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.
 12. Bu hizmet akdedilmeden önce mevcut olan bir arıza.
 13. Hizmetten Yararlanmak İsteyen Müşterinin parça değişimi işçiliği karşılanacak olan parçaların ekspertiz tarafından kontrol edilmesi ve Motor, Düz Şanzıman, Otomatik Şanzıman, Ctx/ Cvt/ Powershıft/ Durashıft Ve Diğer Otomatik / Yarı Otomatk Şanzımanlar, Tork Konvertörü, Elektrik Sistemi, Diferansiyel, Turbo (Fabrikada Orijinal Monte) parçalarının hasarsız olduğunu belgeleyen ekspertiz raporunun bulunması gerekmektedir. Ekspertiz raporunda değişimine ait giderlerin ya da onarımı ücretsiz olarak sunulan parçalardan birinin bozuk ya da yarı hasarlı olması durumunda hizmet kapsam dışı olacaktır.
 14. Koruma paketi verilmeden önce yapılan ekspertiz raporunda arızalı ya da hasarlı olduğu belirtilen parçanın, kapsam içerisine giren diğer sağlam parçalara vermiş olduğu ya da olacağı hasar ya da arıza durumunda bu parçalar ile ilgili koruma paketini kapsam dışı bırakacaktır.

LPG’li Araçlar: 2.el LPG’li olarak satın alınan ya da satıldıktan sonra LPG takılan araçlarda doğrudan ya da dolaylı olarak LPG ile ilişkili olan parçalar ‘2. El Araç Koruma’ kapsamı dışındadır. Aynı şekilde Hibrit, elektrikli araçlarda kapsama dahil edilmemiştir.

Aşağıdaki haller, bu hizmetle sağlanan tüm teminatların kapsamı dışındadır:

İSTİSNALAR

1) 2. El Araç Koruma’nın, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

a- Bu Hizmet kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri

b- Bu hizmet kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve hizmetin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar

c- Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar

d- Terörizm, isyan ve ayaklanmalar

e- Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekâtı

f- Nükleer radyoaktivite sonucu ortaya çıkan olaylar

g- Araç sürücüsünün; aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması

h- Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda

i- Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler

 

j- Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:

k- Lehdar’ın kasıtlı hareketleri

l- Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar

m- İntihar veya intihar teşebbüsü

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a- “PARÇA KAPSAMI” başlığı altında yer alan parçaların arızalanması kapsamına girmeyen parçalar ve 2. El Araç Koruma kapsamına girmeyen aracın her türlü tamiri

b- Remo Assist’in yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları

GENEL İSTİSNALAR

 1. Hizmet Kapsamındaki 2. El Araç Koruma Paketi Sahibinin veya araç kullanıcısının kötü niyetinin doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğu olayların her türlü sonucu bu hizmetle sağlanan teminatların kapsamı dışındadır.
 2. Yukarıdaki istisnalara ek olarak, hizmet Kapsamındaki Anlaşmalı Servis veya 2. El Araç Koruma paketi Alıcısının kendi hesabına mutabık kaldığı hizmetler de önceden 2. El Araç Koruma’ya bildirilmemiş veya bildirilmiş olsalar dahi 2. El Araç Koruma tarafından kabul edilmemiş ise teminat dışında kalacaklardır.
 3. 2. El Araç Koruma, bu hizmetin kapsamına dahil olan hizmetlerden herhangi birini bir mücbir sebep nedeniyle yerine getiremediği takdirde, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 4. 2. El Koruma Paketi bir Sigorta ürünü değildir. Sigorta Hizmeti olarak satış yapılması ya da hediye edilmesi yasaktır. Hizmetten yararlanacak Müşteriye Koruma Hizmeti olarak sunulacaktır.

HİZMET DAYANAKLARI 

 1. Remo Assist, bu hizmete 2. El Araç Koruma Paketi Sahibinin başvuru formundaki beyanlarının doğruluğuna güvenerek taraf olmuş ve alacağı ücreti de bu beyanlara göre hesaplamıştır.
 2. Hizmet içeriklerinin başvuru formunda veya soru formunda yer alan bilgilerden veya üzerinde mutabık kalınan içerikten farklı olması durumunda, Koruma Paketi Sahibi, bilgileri ile birlikte ilk bildirim yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde söz konusu farklılıkların düzeltilmesini Remo Assist Müşteri Hizmetlerinden talep edebilir. Bu talebin belirtilen süre içinde yapılmaması durumunda, hizmetteki şartlar geçerli olacaktır. İlgili bilgi değişiklikleri Koruma Paketi süresi vadesince yalnızca bir kere gerçekleştirilebilecektir.
 3. Koruma Paketi Sahibinin, başvuru formunu doldururken veya başka surette beyanlarda bulunurken, bildiği ve Remo Assist tarafından üstlenilen riskin değerlendirilmesini etkileyebilecek hallere ilişkin bilgileri saklaması veya yanlış bilgiler vermesi durumunda, Remo Assist, bilgilerin saklandığını veya yanlış bilgiler verildiğini öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde hizmetin kurulduğu tarihe kadar geriye etkili olarak iptal etme hakkına sahiptir. Remo Assist, hizmeti geriye etkili olarak iptal etse de hizmet uyarınca alması gereken ücretin iptal gününe kadar olan kısmına hak kazanır.

HİZMETİN KURULMASI VE SÜRESİ

 1. Bu hizmet, ancak 2. El Araç Koruma’nin Genel İşlem Şartları’nı kabul ettiğine dair beyanı üzerine, tarafların rızasıyla resmileştirilecektir.
 2. Müşteri bildiriminde (api,web servis vb.) yer alan araç bilgilerinin, ekspertiz raporu, alıcı bilgileri ve araç sahibi(ruhsatta yazan) vb. bilgilerin iletilmesi gerekmektedir. Eksik evrak olması halinde 2. El Araç Koruma paketi başlatılmayacak olup aynı gün içerisinde eksik evrakı tamamlamaz ise paket kapsam dışı kalacaktır. Hizmet ilişkisi, aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça Hizmet Kapsamındaki 2. El Araç Koruma paketi programının, 2. El Araç Koruma paketi Sahibi bilgilerinin eksiksiz olarak bildirdiği gün ve araç satışının noter tasdiki gerçekleştirilmesi durumunda 2. El Araç Koruma hizmeti yürürlüğe girer ve kullanım hakkı doğar. Hizmetten yararlanacak müşterinin noter satış belgesini de ibraz etmesi gerekmektedir. Noter satış belgesini ibraz etmeyen müşteri hizmetten yararlanamayacaktır.
 3. Aracın el değiştirmesi durumunda 2. El Araç Koruma paketi sahibinin, 2. El Araç Koruma paketinden yararlanabilmesi için aracın tekrar ekspertizini yaptırması ve ruhsat bilgilerini noter satışı yapıldığı aynı gün içerisinde 2. El Araç Koruma müşteri hizmetlerini arayarak yeni ekspertiz raporu ve ruhsat değişikliği ile ilgili bilgileri iletmesi gerekmektedir. Hizmetten yararlanacak müşterinin noter satış belgesini de aynı gün içerisinde ibraz etmesi gerekmektedir. Noter satış belgesini ibraz etmeyen müşteri hizmetten yararlanamayacaktır.
 4. 2. El Araç Koruma’nin sorumluluğu, (anlaşılan süre içerisinde) kararlaştırılan ücret Hizmet Alan Şirket tarafından ödenmediği sürece yürürlüğe girmeyecektir.
 5. İlgili bilgi değişiklikleri 2. El Araç Koruma paketi süresi vadesince yalnızca bir kere gerçekleştirilebilecektir.
 6. Hizmet, Spesifik Hüküm ve Şartlarında belirtilen süre için geçerli olacaktır.
 7. Hizmet Kapsamındaki Araç, 2. El Araç Koruma programı satıldığı sırada çalışır durumda değilse, o araç bakımından Hizmet geçersiz ve hükümsüz olacaktır.
 8. Hizmet, aracın kaza, hırsızlık veya yangın sonucunda tam ziyan olmasından dolayı feshedilmiş olmadığı takdirde, 2. El Araç Koruma ücret iadesinde bulunmak zorunda değildir.
 9. Sözleşme, aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle feshedilebilir:

a- 2. El Araç Koruma ücreti ödemesinin anlaşmaya göre yapılmaması.

b- Muayene ve Bakım Planına uyulmaması, bakımlarının yetkili servislerde yaptırılmaması durumu 2. ElAraç Koruma kapsamına dahil edilmeyecektir.

c- Araç kredisinin geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi nedeniyle araca el konulması.

d- Aracın haczedilmesi.

ANA TEMİNAT HASARLARI

Müşteri Meydana gelen bir Arızada derhal, ancak her halükârda araçta herhangi bir iş yapılmadan önce 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerine bildirilecektir. Hizmetten Yararlanacak Müşteri arıza anında mutlaka önce 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerinin yönlendirdiği anlaşmalı noktaya giderek arızalı olduğunu belirttiği parça ile ilgili hasar tespit raporunu yazılı olarak alacak ve yönlendirilen nokta tarafından 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetleri ile paylaşılmasını sağlayacaktır.

Onarımlar tamamlandıktan sonra, Remo Assist ilgili tutarı doğrudan anlaşmalı servis istasyonuna ödeyecektir. Remo Assist ödemeyi belgeleri eksiksiz olarak aldıktan sonraki 30 (otuz) günü içinde doğrudan anlaşmalı Servis İstasyonunun banka hesabına havale çıkarmak suretiyle yapacaktır.

2. El Araç Koruma Paketi Müşteri Hizmetlerinin yazılı ön izni olmaksızın araçta yapılan hiçbir müdahale teminat kapsamında değildir. 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerinin, Hasar Talebini kabul etmek, sökme işlemine izin vermek için 2 iş günü süreye sahip olacaktır.

Bütün onarımlar, Üreticinin kataloglarında belirtilen veya üretici tarafından onaylı bağımsız bir firma tarafından belirlenen montaj, sökme ve onarım sürelerine tabi olacaktır. 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetleri, vereceği hizmetlerle ilgili olarak müşterileri Anlaşmalı Servisler hariç hiçbir yere yönlendirmeyecektir. Bu çerçevede 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetleri, iletişim kanallarından kendilerine ulaşan Müşterilerin Anlaşmalı Servislere yönlendirilmesini sağlayacaktır. Anlaşmalı Servis istasyonu aşağıdaki belgelerin fotokopilerini 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerine temin edecektir:

Bir Arıza meydana gelmesi durumunda, Sözleşme Kapsamındaki aracın sahibi;

 1. Hasarın sonuçlarını hafifletmek için elinden gelen her türlü önlemi alacaklardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, 2. El Araç Koruma, bu yüzden sorumluluğun ağırlaşmış olduğu ölçüde ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Alınabilecek önlemlerin 2. El Araç Koruma’yi zarara uğratmak veya aldatmak kastıyla alınmaması durumunda, 2. El Araç Koruma Hasar Talebiyle ilgili her türlü yükümlülükten kurtulmuş olur.
 2. Gecikmeksizin o anda bulunulan yeri ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin türünü, kimlik bilgileriyle ve 2. El Araç Koruma Sertifikası ile birlikte 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerine telefonla bildirerek hizmet talebinde bulunacaklardır.
 3. Hasarın mümkün olan en etkili şekilde işleme koyulabilmesi için iş birliği yapacak ve Hasarla ilgili olarak kendilerine tebliğ edilen adli, idari veya özel bütün belgeleri mümkün olan en kısa sürede 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerine bildirecek ve birer örneğini ulaştıracaklardır.
 4. Hasarı teminat altına alan sözleşmelerini 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerine bildirecektir.
 5. Hasarın durumu ve sonuçları hakkındaki bilgileri ve 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerinin talep edebileceği tamamlayıcı bilgileri eksiksiz olarak vereceklerdir. Bu yükümlülüğün kasten veya ağır kusurla yerine getirilmemesi tazminat hakkının yitirilmesine yol açar.
 6. Bu Sözleşmenin teminat altına aldığı olayların vuku bulduğu konusunda delil teşkil eden bütün tutanakları ve raporları temin edecek ve 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerine ibraz edeceklerdir.

Bir Hasar Talebinin, söz konusu hasarla ilgili ödemeler yapıldıktan ve diğer hizmetler verildikten sonra reddedilmiş olması gerektiği tespit edilirse, 2. El Araç Koruma ödenen tutarları veya verilen hizmetlerin bedelini hizmet Kapsamındaki 2. El Araç Koruma Sahibinden geri talep edebilir.

Hizmet Kapsamındaki 2. El Araç Koruma Sahibi veya servis istasyonu tarafından verilen raporları tamamlamak için gerekli görmesi halinde, 2. El Araç Koruma, araç üzerinde inceleme yapabilir veya yaptırabilir. 2. El Araç Koruma Sahibi bu hususta 2. El Araç Koruma’ya gerekli kolaylığı göstermek zorundadır.

Hizmetler usulünce yerine getirildikten sonra, 2. El Araç Koruma Sahibi Hizmet Kapsamındaki Araçla ilgili olarak ödemiş olduğu tutarları geri alabilmesini sağlamak üzere, 2. El Araç Koruma’ya hasardan sorumlu üçüncü kişilere karşı sahip bulunduğu tazminat haklarını temlik edecektir.

Ancak, fiil veya ihmalleri Hizmet Kapsamındaki 2. El Araç Koruma Sahibinin sorumluluğuna yol açan kişilere, 2. El Araç Koruma sahibinin eşine, üçüncü dereceye kadar akrabalarına, 2. El Araç Koruma Sahibini evlat edinenlere veya 2. El Araç Koruma Sahibinin evlatlığına veya 2. El Araç Koruma Sahibiyle birlikte yaşayan kişilere karşı mevcut olan tazminat hakları temlik yükümlülüğü dışındadır.

2. El Araç Koruma, Hasarın mevcudiyetinin ve hasar bedelinin tespit edilmesi için gerekli bütün inceleme ve araştırmaların tamamlanmasından sonra, bu sözleşmeyle sağlanan tazminatı ödeyecek veya hizmetleri yerine getirecektir. 2. El Araç Koruma tazminatı elinde olmayan bir sebeple geç ödemesi durumunda faiz ödemekle yükümlü olmayacaktır. Yapılacak olan tüm iletişimler aksi belirlenmedikçe 2. El Araç Koruma’nın müşteri hizmetleri hattı üzerinden yapılacaktır.

EŞ ZAMANLI SİGORTA

 1. Bu hizmetin konusunu oluşturan hasarların, bir sigorta şirketi tarafından teminat altına alınmış olması durumunda, Garanti Sahibi mevcut sigorta Sözleşmelerini 2. El Araç Koruma Müşteri Hizmetlerine bildireceklerdir. 2. El Araç Koruma herhangi bir sigorta ile karşılanan hasarlardan sorumlu değildir. Üretici Garantisine ek olarak yapılan garanti uzatmalarda 2. El Araç Koruma hizmetini kapsam dışı bırakacaktır. 
 2. Bu bildirim kasti olarak yapılmazsa 2. El Araç Koruma tazminat ödemek yükümlülüğünden kurtulur.

ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, arıza anında aracın çekilmesi dışında Daimi İkametgah ili sınırları dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur. 

1. Arıza Anında Aracın Çekilmesi Hizmeti 

Aracın arızalanması durumunda, Remo Assist müşteri hizmetleri tarafından aracın en yakın anlaşmalı ekspertiz ya da özel servise naklini ve hizmet kapsamına giren arıza bulunması durumunda ise buradan tamiri yapacak olan servise naklini toplamda teminat süresi içerisinde 1 kez KDV dahil 500₺ limite kadar temin edecektir. Hizmetten Yararlanacak Müşteri’nin en yakın servisin dışında başka bir servise çekilmesini talep etmesi durumunda oluşacak ücret farkı Hizmetten Yararlanacak Müşteri tarafından karşılanacaktır. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısım Hizmetten Yararlanacak Müşteri tarafından ödenecektir. Arıza Anında Aracın Çekilmesi Hizmeti yalnızca Remo Assist 2. El Araç Koruma Paketi Hizmetinden faydalanmak için kullanılacaktır.

T.C. Karayolu sınıflamasına girmeyen yol veya bölgelerde çekme hizmeti verilememesinden Remo Assist sorumlu olmayacaktır. Bu bölgelerde Remo Assist’in veya Hizmetten Yararlanacak Müşterinin kendi imkânları ile sağlanmış hizmete ilişkin harcamalar Hizmetten Yararlanacak Müşteriye aittir. Bu menfaat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. Bu hizmetimiz Türkiye genelinde ve 7/24 sağlanmaktadır.

2. Aracın Arızalanması Nedeniyle Konaklama Ve Seyahat

Aracın arızalanması durumunda, Şirket aşağıdaki masrafları karşılayacaktır. 

 1.  Eğer arıza 48 saat içinde tamir edilemez ise, azami 2 güne kadar Lehdar başına her gün için azami KDV dahil 150TL tutarına kadar aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda + kahvaltı),
 2. Tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Remo Assist, Müşterinin Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Müşteriler seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.
 3. Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 48 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, aracın tamiratı tamamlandığında, Remo Assist, Tamir edilmiş aracın alınması için, Hizmetten Yararlanacak Müşterinin veya Hizmetten Yararlanacak Müşterinin tayin edeceği bir kişinin aracın bulunduğu yere kadar olan seyahat masraflarını karşılayacaktır. Aradaki mesafe 500 km’yi aşıyorsa ekonomi sınıfı uçak bileti, 500 km’yi aşmıyorsa otobüs bileti Remo Assist tarafından sağlanır ve ödenir. Teminatların aşılması durumunda aşılan meblağ kadar olan ödemeyi Hizmetten Yararlanacak Müşteri yapacaktır.

Paket Karşılaştırma Listesi